Konsesjon

Fenix Capital Markets AS er tilknyttet agent av SIP Nordic Fondkommission AB som ligger under Finansinspektionen i Sverige. Virksomheten i Norge er underlagt Finanstilsynet i Norge. Foretaket tilbyr ordreformidling, yter investeringsrådgivning og plassering av finansielle instrumenter, jf. Verdipapirhandellovens § 2-1 første ledd nr. 1, 5 og 6.