Om Fenix

Hva kjennetegner oss?

Fenix Capital Markets er en formidler av nordiske produkter, med fokus på å gi våre kunder best mulig service.

Kunnskap

  • Alle ansatte i Fenix Capital Markets har gjennomført opplæring og eksamen som Investeringsrådgiver gjennom Nordic Financial Training AB

Verdier

  • Selskapet baserer seg på solide grunnverdier med kundens behov i sentrum
  • Vi ansetter kun personer med høy etisk standard
  • Vi jobber hardt for kundene våre og tilbyr et godt og fleksibelt oppfølgingssystem
shutterstock_528322144-beskjært

Erfaring

  • Vi har ansatte med bred erfaring fra ulike sider av finansbransjen
  • Vår erfaring viser at kortsiktige markedssvingninger i sanntid oppfattes som dramatiske, mens i ettertid fremstår som krusninger på vannet
  • Vi hjelper til med å holde hodet kaldt når panikken brer seg

Portefølje

  • Baserer oss på at investeringene er bredt sammensatt og tidshorisonten riktig
  • Det som passer for noen, passer ikke nødvendigvis for andre