Samarbeidspartnere

Fenix Capital Markets sin investeringsrådgivning er å anses som ikke-uavhengig. Foretaket tilbyr ikke rådgivning innen et bredt utvalg av produkter, og tilfredsstiller således ikke kravene som stilles til å kunne bli definert som uavhengig rådgiver. Det betyr blant annet at Foretaket kan motta returprovisjon fra tilrettelegger og utsteder av produktene det anbefales investering i (motta vederlag fra andre enn kunden).

Fenix Capital Markets yter investeringsrådgivning knyttet til et mindre utvalg av strukturerte produkter og obligasjoner. Produktene er primært tilrettelagt av SIP Nordic Fondkommission AB. Utsteder av produktene kan variere mellom plasseringene. Fenix Capital Markets mottar returprovisjon fra tilrettelegger.

shutterstock_1155135271