JOOL Markets

JOOL Markets er en uavhengig nordisk investeringsbank med en ledende posisjon innen selskapsobligasjoner og andre renteplasseringer i størrelsen NOK 30-200 millioner.

Selskapet er en frittstående aktør som fokuserer på korte- og langsiktige finansieringsløsninger og hjelper aktører med å finansiere virksomheten på en effektiv måte. Sammen med JOOL-konsernet har de spesialisert seg på foretaksobligasjoner og brofinansiering innenfor high-yield-segmentet. JOOL-konsernet har et internasjonalt nettverk med en plasseringsevne som gjør at de raskt kan imøtekomme kunders kapitalbehov.