SIP Nordic

 

SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) ble grunnlagt i 1998 og er privateid. SIP Nordic er en ledende distributør av kapitalbeskyttede og ikke-kapitalbeskyttede plasseringsprodukter for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. En egnet plassering anser de skal bedømmes ut i fra investorens behov og det rådende markedsklimaet. De tilbyr plasseringer, informasjon og opplæringsressurser for å støtte investorer og profesjonelle rådgivere for å utføre bedre investeringer.